تبلیغات
دانلود پروژه پایان نامه گزارش کارآموزی - مدیریت پروژه ( pm )
 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : محمد صادق صادقی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانلود پروژه پایان نامه گزارش کارآموزی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
پنجشنبه 8 بهمن 1394 :: نویسنده : محمد صادق صادقی

این فایل با فرمت WORDمی باشد و قابل ویرایش است.

این فایل آماده پرینت می باشد.

پایان نامه مدیریت پروژه PM

 

«فهرست مطالب»

 

عنوان صفحه

 

· فصل اول

 

تاریخچه مدیریت پروژه 8

 

تعاریف مدیریت پروژه 9

 

· فصل دوم

 

دلایل استفاده ازمدیریت پروژه 15

 

اقدامات مدیریتی 15

 

وظایف مدیریت پروژه 16

 

کاربردهای مدیریت پروژه 17

 

· فصل سوم

 

فواید و محدودیتهای پروژه 20

 

· فصل چهارم

 

فرایندهای پروژه 25

 

گروههای فرایند 25

 

تعامل بین فرایندها 27

 

فرایندهای عمده واصلی 28

 

فرایندهای فرعی وکمکی 29

 

فرایندهای اجرایی 30

 

فرایندهای کنترلی 31

 

فرایندهای اختتامی 32

 

· فصل پنجم

 

نرم افزار(P3)Primavera Project Planner 34

 

مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3) 36

 

شناخت اجزای مدلOPM3 37

 

نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS) 38

 

دسته بندی – نظراجمالی 38

 

دسته بندی PPP 42

 

دسته بندی SMCI 42

 

گامهایOPM3 بطور خلاصه 42

 

ورود به روندبهبود 43

 

خلاصه ونتیجه گیری 43

 

· فصل ششم

 

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن 47

 

ورودیهای برنامه ریزی محدوده 47

 

ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز 47

 

خروجیهای فرایندآغاز 48

 

مدیریت محدوده پروژه 49

 

ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات 49

 

فرایندکنترل کلی تغییرات 50

 

ورودیهای فرایندکنترل تغییرات 50

 

ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه 51

 

خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه 51

 

فراینداجرای برنامه پروژه 52

 

فرایندتهیه برنامه پروژه 53

 

مدیریت فرایندهای پروژه 53

 

ارتباط فرایندها 53

 

تشریح مفاهیم 55

 

واژه نامه انگلیسی – فارسی 57

 

فهرست منابع 58

 

«فهرست جداول»

 

عنوان صفحه

 

شناخت ویژگیهای مهم پروژه 13-12

 

مراحل انجام پروژه 21

 

ایجاد چشم اندازبرای پروژه 22

 

چرخه حیات پروژه 23

 

«فهرست نمودارها واشکال»

 

عنوان صفحه

 

فرایندهای پروژه 26

 

دسته بندی IPECC 39

 

شاخصهای کلیدی عملکرد 40

 

راهکارهای برتر 40

 

وضعیت کلی سازمان درOPM3 41

 

نمودارمیله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH 41

 

نمودارفرایندمدیریت پروژه سازمانی 44

 

هرم سازمان درمسیرپروژه،برنامه،سبدپروژه 45

 

هرم سازمان درمسیراستانداردکردن،اندازه گیری،کنترل،بهبود 4

 

تاریخچه مدیریت پروژه:

دراوایل دهه 50میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدندکه بایدنحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خودرا به نحوی بهینه کنندتاازمنابع نیروی انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بهترین استفاده راببرند.

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه PM

 

سیستم DuPont،روش مسیربحرانی یاCPMنام گرفت.هدف این روش بهینه نمودن بازدهی، زمان بندی وهزینه های پروژه های مهندسی بود.با استفاده ازاین روش انجام پروژه هاتایک سوم وهزینه هانیزبه مقدارقابل توجهی کاهش یافت.درهمان هنگام،نیروی دریایی سیستمی رابرای برنامه ریزی وهماهنگی کارهای بیش از3000پیمانکاروشرکتهای طرف قراردادخودابداع نمود.این پیمانکاران وشرکتها مشغول تهیه وتولیدنوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نامPolarisبودند.سیستم ابداعی ایشان فن بازنگری وارزشیابی برنامه یاPERTنام گرفت.بکارگیری این سیستم تولیدموشک فوق را2سال جلو انداخت.

 

موفقیت این دوسیستم،دیگران رابرآن داشت تاروشهای دیگری ابداع کنند نام برخی ازاین روشها عبارتنداز:

 

روش ارزیابی پروژه یا PEP، کمترین برآوردهزینه یا LESS، فن ازشیابی وبازنگری گرافیکی یا GERTواخیرا روش ترسیم پیشنیازی یاPDM.دوروشCPMوPDMبیشترین مقبولیت رادرمیان داشته اند.اولی درمیان مدیران ودومی درمیان تولیدکنندگان نرم افزار.این روشهای نموداری جایگزین نمودارمیله ای یاbar chartمی گردند.روش نمودارمیله ای یک روش سنتی با ترکیب فازهای برنامه ریزی و زمان بندی است.روش برنامه ریزی شبکه ای یاگرافیکی وظیفه برنامه ریزی رااززمان بندی جدانموده تاکنترل ونظارت بهتری بر پروژه هاایجادشود.وظیفه برنامه ریزی منتج به نمودارشبکه یانمودار برنامه ریزی شده و وظیفه زمان بندی یک جریان محاسباتی دستی یا رایانه ای است که براساس نمودار برنامه ریزی بدست می آید.

 

تعاریف مدیریت پروژه ازدیدگاههای مختلف:

 

1- مدیریت پروژه: مدیریت پروژه شامل مهارتها،ابزارهاوفرایندهای مدیریتی است که مورد نیازبرای اجرای موفقیت آمیزپروژه می باشد.بطورکلی مدیریت پروژه شامل موارد زیر می باشد:

 

1- مهارتها 2- ابزارها 3- فرایندها

 

1- مهارتها: مجموعه ای ازمهارت وتجربه لازم برای کاهش میزان ریسک پروژه ودانش تخصصی می باشدتاازاین طریق احتمال موفقیت پروژه افزایش یابد.

 

2- ابزارها: مجموعه ای ازانواع متعددی ازابزارها برای بهبود شانس وموفقیت پروژه می باشد که این ابزارها شامل الگوهای مستندسازی،ثبت ونرم افزارهای برنامه ریزی و طراحی وچک لیستهای ممیزی وفرمهای بررسی می باشد.

 

3- فرایندها: مجموعه ای ازتکنیکهاوفرایندهای متعددمدیریتی برای کنترل زمان،کیفیت و هزینه،تغییرات وریسک می باشد.

 

2- مدیریت پروژه: فرایندمجموعه فعالیتهای یکپارچه وبه هم مرتبط می باشدولذاکسب نتیجه هریک ازمحدوده های مدیریت پروژه،معمولا درسایرین نیزموثراست.تعامل بین محدوده ها دارای نتایج مثبت ومنفی برای هریک ازآنان است.به عنوان مثال تغییردرمحدوده کارغالبا درافزایش هزینه پروژه موثراست اما این تاثیرمی توانددرروحیه مجریان ویاحتی کیفیت محصول یاخدمت موردنظراثرمنفی داشته باشند،لذا دراین تعاملات می بایستی همیشه به اهداف پروژه توجه نمود. موفقیت درمدیریت پروژه،مستلزم مدیریت برتعامل بین محدوده ها برای نیل به اهداف پروژه به بهترین روش ممکن می باشد.

 

3- مدیریت پروژه: مجموعه ای ازفعالیتهاطرح ریزی شده درجهت کسب نتیجه ای معین است که بایددرقالب یک مقیاس زمانی مشخص وبااستفاده ازبودجه ای معین انجام شودوهمچنین پروژه هابایدازکارهای روزمره سازمان متمایزکنیم وازطریق اعمال روشهای صحیح مدیریت پروژه به بهبود عملکردها بپردازید.

 

4- مدیریت پروژه:موافق استانداردPMI،مدیریت پروژه شامل بکارگیری چهارعامل اساسی:1- دانش ،2- مهارتها، 3- ابزارها، 4- تکنیکهای لازم دراداره جریان اجرای فعالیتها،به منظوررفع نیازهای پروژه است.نقش ابزارمناسب درپیشبرد اهداف مدیریت پروژه انکارناپذیراست.درواقع پس ازطراحی سیستم مدیریت پروژه درسازمان بکارگیری ابزارمناسب دراین سیستم،یکی ازمهمترین عوامل محقق کننده اهداف مدیریت پروژه درسازمان است.

 

5- مدیریت پروژه: برآوردن نیازهای تجارت وصنعت مدرن درجهان پرشتاب امروز،نیاز به تمرکزبراولویتها،استفاده ازروشهای بهترمدیریت وقالبهای نوینی برای ارتباطات دارد.قرن بیست ویکم بابودجه های کمتروزمان جدیدهستند.برای رقابت دراین محیط بایدکاربیشتری رابامنابع کمتربه نتیجه رساند.اصل رقابت وتلاش برای برتری،سبب ظهورپدیده های نودرهمه بخشهای تجارت وصنعت شده،نیازبه تغییرونوآوری رابرهمگان مشخص کرده است،رقابت سبب بهادادن بیشتربه ایده هاوطرحهای نوشده است.برای بقادربین رقیبان باید سریع تر،ارزانتروبهتربود.

 

این چنین نوگرایی سبب تعریف کارهایی جدیدمی شود،کارهایی که تابه حال انجام نشده است درهمان باراول باید به درستی انجام شوند،لذانیازاست تاشمابه ابزارهای جدیدمدیریتی برای رویارویی بااین قبیل کارها مجهزشوید.

 

پیروزی درپروژه بستگی به برقراری تعادل مناسبی بین سه عامل مهم زمان انجام کار،منابع مورداستفاده ونتایج کاردرراستای ارائه ی سطح مناسبی ازخدمت به مشتری دارد.پروژه درخدمت رضایتمندی مشتری است،بنابراین سه عامل مهم موردنظراو باید درنظرگرفته شده، تعادل مناسبی بین آنها برقرارشود.اوعلاقه دارد پروژه اش درموعد مقرربه پایان رسد نتایج مشخصات درخواستی را رعایت کنند و دقیقا آنچه باشد که اومی خواسته ودرآخراینکه پروژه قیمت تمام شده ی مناسبی داشته باشد.آنچه که قبلابرآن توافق شده،بودجه ی مناسبی برایش تخصیص داده شده است.سه موردفوق بیانگرسه عامل اساسی زمان،کیفیت وهزینه هستند که بین آنهاتعادلی برقراراست به عبارتی هرگاه درمقداریکی تغییری ایجادشود،بقیه نیزتغییر می کنند.

 

نسبت بین این سه عامل خطی نیست،گاهی ممکن است که برای کاهش نصف زمان اجراتاچهاربرابرهزینه ی استفاده ازمنابع رابالابرد.تصمیم گیران،حامیان وصاحبان پروژه پیش ازآغازفازبرنامه ریزی پروژه بایدپروژه ای،فارغ ازاندازه ی آن باسه ویژگی فوق ارتباط دارد ودرنهایت روشهای مدیریت پروژه تنها روی این سه ویژگی عمل می کنندوسعی درکنترل این سه مورددارند.

 

بدیهی است مهمترین مسئله درشروع هرپروژه،صرف نظرازنوع ووسعت کاری آن،داشتن یک استراتژی صحیح، کارآمد وعملی برای پیشبرد هرچه سریعتر،صحیح ترومقرون به صرفه ترپروژه بوده ومهمترین عامل برای نیل به این هدف دسترسی آسان وسریع به اطلاعات صحیح می باشد.

 

بی شک شمانیزبه عنوان یک مدیرکه مدیریت راتوانایی اتخاذتصمیم هایی سریع وصحیح می دانید به لزوم داشتن ابزاری کارآمدوقوی برای دسترسی به اطلاعات جامع وکاربردی پی برده اید.ابزاری که باراه کاری ساده،دسترسی آسان به کلیه اطلاعات محدوده کاری پروژه رادرهرزمان دلخواه امکان پذیرنماید.این ابزارهامی بایستی دارای قابلیتهای ذیل باشد:

 

1- دربرگرفتن کل محدوده ی کاری پروژه.

 

2- دارابودن اطلاعات جامع وکامل پروژه.

 

3- دسته بندی کلی وجزئی اطلاعات پروژه بنابه نیازومحدوده ی کاری شرکت.

 

4- دارابودن قابلیت ارائه انواع گزارشهای کاری بنابه نیازکاری.

 

5- آسان بودن کارکرد.

نوع مطلب : پروژه پایان نامه تحقیق، 
برچسب ها : خرید درباره کاربردهای مدیریت پروژه، تحقیق درمورد شناخت ویژگیهای مهم پروژه،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 1 مهر 1397 01:20 ق.ظ

You revealed this perfectly.
Canadian Pharmacy USA prescriptions from canada without discount canadian pharmacies canada drug pharmacy canadian pharmaceuticals stocks canadian mail order pharmacies canada online pharmacy canada pharmacies canadianpharmacyusa24h is it legal buy vistagra online safe
سه شنبه 27 شهریور 1397 10:37 ب.ظ

Amazing posts. Appreciate it.
cialis canadian drugs buying cialis in colombia cialis daily dose generic prescription doctor cialis cialis 20mg preis cf cialis generico postepay cialis generisches kanada buy cialis online cuanto cuesta cialis yaho cialis 5mg prix
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:16 ب.ظ

You have made the point.
buy cialis sample pack cialis online nederland when will generic cialis be available click now buy cialis brand cialis 5 mg schweiz cialis coupons printable discount cialis we use it cialis online store chinese cialis 50 mg click here to buy cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:14 ق.ظ

You have made your stand quite clearly.!
buy viagra pharmacy order viagra without prescription buyviagra get viagra buy cheap viagra online usa buy generic viagra online uk next day delivery buying viagra online forum buy viagra mastercard sildenafil citrate viagra tablets online purchase
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:40 ق.ظ

Incredible lots of useful data.
cialis price in bangalore cialis pas cher paris opinioni cialis generico cialis 5 mg para diabeticos cialis 100 mg 30 tablet cialis generico online cialis online deutschland cialis online miglior cialis generico cialis per paypa
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:45 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis pas cher paris generic cialis at the pharmacy generic cialis pro only best offers cialis use generic cialis at the pharmacy weblink price cialis deutschland cialis online cialis lowest price canada discount drugs cialis walgreens price for cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:49 ق.ظ

Amazing a good deal of valuable material.
buy viagra online without prescription uk how to buy viagra without a prescription buy pharmacy online viagra usa pharmacy price of viagra rx online online pharmacy usa viagra can i buy viagra at cvs where can i buy real viagra where can i buy viagra
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:32 ب.ظ

Thanks, Quite a lot of information.

generic cialis levitra cialis side effects dangers cialis y deporte cialis 10mg prix pharmaci ou acheter du cialis pas cher cialis farmacias guadalajara cialis price in bangalore we recommend cialis best buy cialis 5 mg schweiz cialis bula
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:31 ق.ظ

Cheers. Great stuff!
cialis generic availability cialis for sale in europa venta cialis en espaa cialis cuantos mg hay no prescription cialis cheap cialis without a doctor's prescription cialis dose 30mg precios de cialis generico no prescription cialis cheap estudios de cialis genricos
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:19 ب.ظ

Thanks a lot. Loads of posts.

cialis dosage amounts cialis 200 dollar savings card cialis daily dose generic cialis canada on line cialis kaufen bankberweisung cialis dosage amounts brand cialis nl cialis en mexico precio cialis taglich costo in farmacia cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:14 ب.ظ

Thank you. I enjoy this.
buy viagra online ireland pfizer viagra order viagra online where buy viagra uk buy viagra plus buy viagra online safely online purchase viagra best place to buy generic viagra where to buy viagra with prescription buy viagra without presc
شنبه 4 فروردین 1397 07:20 ق.ظ

This is nicely put. .
cialis vs viagra venta de cialis canada generic for cialis usa cialis online venta de cialis canada cialis generico cialis kaufen bankberweisung viagra or cialis i recommend cialis generico cialis 05
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:00 ب.ظ

Thanks. Helpful information.
when will generic cialis be available cialis for sale cialis official site cialis en 24 hora where to buy cialis in ontario cialis daily dose generic effetti del cialis only best offers cialis use low cost cialis 20mg generic cialis with dapoxetine
شنبه 14 مرداد 1396 06:47 ب.ظ
whoah this blog is fantastic i like reading your posts. Keep up the good work!
You understand, many individuals are looking round for this information, you can help them greatly.
شنبه 7 مرداد 1396 10:15 ق.ظ
Hi mates, its wonderful paragraph about teachingand completely explained, keep it up all
the time.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:19 ب.ظ
My brother recommended I might like this website. He was totally
right. This post truly made my day. You cann't imagine simply
how much time I had spent for this info! Thanks!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:58 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I in finding It really useful & it helped me out a lot.
I'm hoping to present one thing back and help others such as you aided me.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب