تبلیغات
دانلود پروژه پایان نامه گزارش کارآموزی - اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : محمد صادق صادقی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانلود پروژه پایان نامه گزارش کارآموزی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

به نام خدا

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد

موضوع : اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

فهرست مطالب

مقدمه 1

بخش اول –بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول –اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار 10

بند اول- اشتغال زنان در دنیا 13

الف –میزان اشتغال زنان در دنیا 13

ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف 18

بند دوم- اشتغال زنان درایران 22

الف –میزان اشتغال زنان در ایران 22

ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف 25

 

گفتار دوم –موانع اشتغال زنان 29

بند اول- موانع اجتماعی 30

الف- طرز فكر وباورهای اجتماعی 30

ب –سنتها وآداب و رسوم اجتماعی 31

ج –ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی 33

د- عدم تمایل كارفرمایان نسبت به استخدام زنان 34

بند دوم- موانع فرهنگی 35

الف –موانع آموزشی 35

ب –ضعف خودباوری و اتكاء به نفس از سوی زنان 37

ج –عدم تمایل مردان به كار زنان در محیط های مختلط 38

بند سوم- موانع اقتصادی 39

الف –ركود اقتصادی 39

ب –شغل محسوب نكردن برخی از فعالیتهای زنان 39

ج –اختلاف دستمزد 40

 

فصل دوم –اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام 42

بند اول- كار در اسلام 43

الف –كار درآیات قرآن كریم 43

ب- كار در سنت وروایات 45

ج –كار از دیدگاه فقهی 47

بند دوم –موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان 48

الف –اشتغال زنان درقرآن 48

ب –اشتغال زنان در سنت وروایات 50

ج –اشتغال زنان در فقه 53

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومكان در استنباط

مقررات اسلامی 55

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 57

 

گفتار دوم –بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی 59

بند اول –مقاوله نامه های سازمان بین المللی كار 59

الف –مقاوله نامه شماره (111) 60

ب- مقاوله نامه شماره (100) 61

ج –مقاوله نامه های شماره (122) و(142)‌ 61

د- مقاوله نامه شماره (103) 62

بند دوم –اسناد بین المللی حقوق بشر 64

الف –منشور ملل متحد 64

ب –اعلامیه های حقوق بشر 64

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 64

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 65

ج –میثاق های بین المللی حقوق بشر 66

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 66

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی 66

د- كنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 67

1- كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 67

2- كنوانسیون حقوق سیاسی زنان 69

 

بخش دوم –بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW)و قوانین موضوعه ایران

فصل اول –بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان

گفتار اول –حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی 72

بند اول –حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW) 72

الف –مقصود كنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد 72

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه كنوانسیون 76

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران 77

الف –بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 77

1- رعایت كرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در

مورد زنان 77

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 79

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی 80

 

گفتار دوم –حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان 81

بند اول –حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یكسان دركنوانسیون

(CEDAW) 81

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه

ایران 82

الف –اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام

كشوری 83

ب –ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان 84

 

گفتار سوم –حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 86

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسیون (CEDAW) 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 88

بند سوم - محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 89

الف –محدودیتهای عمومی 89

1- عدم مخالفت با اسلام 89

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی 90

ب- محدودیتهای اختصاصی 90

1- اشتغال به كارهای زیان آور،خطرناك، سخت وحمل بار

بیش از حد 90

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 91

 

گفتار چهارم –حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 95

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام 95

الف –حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسیون (CEDAW) 95

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران 96

بند دوم –حق برخورداری برابر از امنیت شغلی 99

الف –حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در كنوانسیون (CEDAW) 99

ب –حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران 100

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 102

بند اول –حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی 102

الف –حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در

كنوانسیون (CEDAW) 102

ب –حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی درقوانین

موضوعه ایران 104

بند دوم –حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 106

الف –حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در كنوانسیون

(CEDAW) 107

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه

ایران 108

 

فصل دوم –بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول –ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 115

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در

كنوانسیون (CEDAW) 116

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین

موضوعه ایران 117

گفتار دوم –استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان 118

بند اول –استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان در كنوانسیون (CEDAW) 119

بند دوم –استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای

دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران 123

 

گفتار سوم –ارائه خدمات حمایتی به والدین 133

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون (CEDAW) 133

بند دوم –ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران 137

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری 142

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW) 142

بند دوم –برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه

ایران 143

بخش سوم –بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون (CEDAW)وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول –برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی

در كنوانسیون(CEDAW) 150

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح

ملی 159

بند دوم –برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در

سطح بین المللی 159

الف –توصیه كلی شماره 8 160

ب –توصیه كلی شماره 10 163

گفتار دوم –اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب

مهم دولتی و سیاسی 164

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- نایروبی 164

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- پكن 166

 

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول –جایگاه زنان در نهاد رهبری 177

بند اول –رهبری 177

بند دوم- شورای رهبری 179

بندسوم –مجلس خبرگان 182

گفتار دوم –جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184

بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه 184

الف –ریاست جمهوری 184

ب –وزارت 189

بند دوم- قوه مقننه 190

الف- مجلس شورای اسلامی 190

ب- شورای نگهبان 191

بند سوم –قوه قضائیه 194

الف- قضاوت 194

ب –ریاست قوه قضائیه 202

گفتار سوم –جایگاه زنان در نیروهای مسلح 203

بند اول- ارتش 206

بند دوم –نیروی انتظامی 207

بند سوم- سپاه پاسداران 209

 

نتیجه 213

پیوست 223

فهرست منابع 257

 

بخش اول

 

بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول –اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلكه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه كارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌كند بلكه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشاركت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تكامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است لیكن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشاركت عادلانه زن ومرد در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشاركت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[1]

با آنكه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام كرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار كار، كه شاخصه اصلی اتكای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[2]از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، كافی نیست كه در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم كه تحقق آنها به راحتی امكان پذیر نباشد، بلكه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است كه آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌كنیم.

 

گفتار اول –وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی كار شامل همه افرادی می‌شود كه برای تهیه وتولید كالا وخدمات اقتصادی كارمی‌كنند. در عمل این تعریف مشكلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از كار زنان بوجود می‌آورد. مكرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی كه نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی كار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن كار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشكلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یك روز در یك هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشكلات اجرایی كار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌كنند واحتمالاًمردانی كه رئیس خانواده هستند)و نیز مشكلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در كم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از كشورها موثر می‌باشند.

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی كار بر این نكته تاكید داشتند كه كار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در كشورهای مختلف با یكدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. كم تخمین زدن كار اقتصادی زنان در كشورهایی كه فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی كوچك وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشكل محاسبه كارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یكی كار در كارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری كارهای خانگی است. در بسیاری از كشورها كارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌كنند اما در كشورهای در حال توسعه اینگونه كارگران در بخش كشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه كشاوزی فعال هستند بلكه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینكه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار كردن و بازاریابی محصولات كشاورزی نیز می‌باشند.

مشكل اساسی در محاسبه و بررسی كارهای خانوادگی بدون مزد آن است كه این نوع كارها تفاوت آشكاری با كارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های كم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشاركت می‌كنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف كنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در كشورهای در حال توسعه زنان وقت وكار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می كنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد كه كار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌كشد كه این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌كند. از سوی دیگر با وجود اینكه در كشورهای صنعتی زنان كمتر كارمی‌كنند ولی بیشتر كارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. كارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.[3]

در سیزدهمین كنفرانس بین‌المللی كارشناسان آمار كار كه توسط دفتر بین‌المللی كار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشكلات مذكور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف كه براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید كالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشند.در این تعریف، كارگران معیشتی و كارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.[4]بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

 دانلود اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

نوع مطلب :
برچسب ها : دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران، پایان نامه ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان، تحقیق كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، مقاله بررسی کارمند بودن زنان در جامعه،
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب